Yükseköğretimde Kullanılan Video Konferans Uygulamalarının Sanal Sınıf Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi

IDEC2021 Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. Kongrenin amacı; uzaktan eğitimin tüm yönleriyle ele alınması, ülkemizde ve uluslararası platformda yapılan uzaktan eğitim araştırmalarının ve başarılı uygulamaların paylaşılması, bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasıdır.


ÖZET

Uzaktan eğitimde senkron yürütülen derslerin vazgeçilmez uygulamalarından biri olan sanal sınıf, eğitimin sürekliliği ve niteliği açısından etkin rol üstlenmektedir. Özellikle yükseköğretimde; sosyal etkileşimi yükselten, işbirlikçi ve proje tabanlı öğrenme gibi yenilikçi yaklaşımlara izin veren, iletişimi açık-kesintisiz kılan, pratik uygulamaları destekleyen sanal sınıfların oluşturulması gerekmektedir. Bu beklentileri karşılaması için sanal sınıf uygulamalarının uygun ve yeterli özelliklere sahip olması öngörülmektedir. Ayrıca, teknoloji anlamda yeterli kararlılığa ve internet altyapısı gibi etkenlerden en az zarar görecek şekilde geliştirilmelidir. Covid-19 salgınıyla beraber örgün eğitimin zorunlu ve hızlı olarak uzaktan eğitim formuna dönüşmesi, teknoloji yeterliliği ve kararlı bir senkron eğitim için sanal sınıf uygulamalarının yerini video konferans araçlarına bırakmasına sebep olmuştur. Bu sebep sonuç ilişkisini değerlendirmek ve etkisini ölçümleyebilmek için iki aşamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında kullanılan eğitim teknolojileri altyapıları incelenmiş, betimsel olarak araştırılmıştır. Bu aşamada yaygın kullanıldığı tespit edilen altı farklı video konferans aracı, hem teknik hem de sanal sınıf kriterlerine göre değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Böylece, mevcut kullanılan araçların eğitim teknolojisi olarak niteliğini ve değerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu araçların sanal sınıf ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretebilme becerisi analiz edilmiştir.

YAZARLAR

Kemal ŞAHİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Nülüfer GÜZEL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Dilek YÖRDEM
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Özgür ÖZSOY
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye


Bu bildiri 19-20 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen IDEC2021 Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi‘nde sözlü olarak sunulmuş ve bildiri özeti kitapçığında basılmıştır.