Yeni Ders Yönetim Sistemim Yayında!

Yaşadığımız günler belki de örgün eğitim son dönemleri kim bilir? Belki de birkaç yıl sonra yükseköğretimde bir sınıfa öğrenci toplamak büyük bir suç sayılacak! Bu öngörüleri eldeki veriler ile şimdiden doğrulamaya çalışmak oldukça güç ama alışa geldiğimiz öğretim pratiklerimizin gelecek dönemler büyük bir değişim geçireceği su götürmez bir gerçek.

Geleneksek sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri giderek değerini yitiyor. O nedenle olabildiğince devrimsel ve yıkımsal senaryolara karşı hazırlıklı olmaya çalışıyorum.

Bu hususta aklımdaki tüm paradigmaları yıkıp yürüttüğüm eğitim süreçlerini tekrar inşa etmekten büyük bir keyif alıyorum. Bu süreç oldukça deneysel geliyor ve benim için işin cazibesini artırıyor.

Daha önce eğitim destek birimi olarak Facebook grupları, mail grupları gibi artık hatırlanmayan araçları ders içerisinde fazlasıyla entegre edip kullandım. Sonraları wordpress üzerinde hazır eklentiler ile bazı işler yaptım. Kendi bağımsız sistemimi geliştirmeye çalıştım. Google Classroom, Edmodo gibi yeni nesil sistemleri de derslerime dahil ettim, epeyce kullandım. Ama hepsi de bir şekilde yürümedi ve erken emekliye ayrıldı, benim öğretim süreçlerimde aktif rol alamadı.

2018-2019 Akademik yılı Güz dönemi itibariyle arayışım bu sefer güvenli bir limanda son buldu. Eski dostum wordpress imdadıma yetişti. Hali hazırdaki siteme adapte edebileceğim bir kurgu üzerine yoğunlaştım. Daha önce kullandığım araçlar ve sistemlerde beğenmediğim eksik bulduğum yönleri bir arada toparlayabileceğim bir ihtiyaç analizi yaptım. Bu analize göre, dersin interaktif olarak devam edebilmesi için gerekli tüm vasıfları yükleyebileceğim bir modül geliştirilmesi gerekiyordu. Bunu wordpress’in en güçlü yanlarından biri olan eklenti paketi olarak tasarladım. Böylece ders içerisindeki süreçleri hem interaktif olarak yürütebilecek hem de öğrenme sürecini internete de taşıyabilecektim. Ayrıca, kendi sitem üzerinden çözebildiğim için tüm dikkati tek bir noktada toplayacak, ekstra araçlar ve sistemler ile odağın dağılmasını engellemiş olacaktım. Ekstra bir bilgisayar becerisi gerekmeden minimum ön gereksinim ile derse adaptasyon sağlamış olacaktım.

Bu amaçlar doğrultusunda yazın ilk hazırlıklara başladım. Üzerinde çalıştığım sistemi, aşağıdaki temel unsurları kapsayacak şekilde çevrimiçi mekandan ve zamandan bağımsız olacak şekilde planladım.

  • Devamlılık takibi
  • Ders içeriği ve kaynak paylaşımı ve yönetimi
  • Ölçme değerlendirme süreçlerinin yönetimi
  • Duyuru yönetimi

Böyle bir kapsamda gerçekleşecek sistemin avantajlarından da bahsedeyim.

  • Oldukça duygulardan bağımsız ve objektif yürütülmesi konusunda azami dikkat gösterdiğim dersin ölçme değerlendirme süreci bir araca yüklenebilecek. Böylece, dersin kısıtlı zamanı içerisinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili sorular minimize edilecek ve her an her yerden takip edilebilir hale getirilecek.
  • Dijital ders içeriklerinin paylaşımı ve erişimi oldukça kolay hale gelecek.

Geliştirdiğim sistemin teknik ve teknolojik özelliklerinden de bahsedeyim. 

  • Sistem tamamen wordpress tabanlı. Böylece her akademisyen kendi web sitesini çok pratik ve basit bir eklenti kurarak bir anda öğretim ortamına dönüştürebilecek.
  • İlerleyen dönemlerde son eksiklerini giderdikten sonra wordpress eklentisi olarak paketleyip açık kaynak olarak yayınlayacağım. Böylece farklı ihtiyaçlara göre özelleştirilebilecek, ilgili kişiler tarafından başka yeteneklere sahip olabilecek.
  • İlk etapta planladıklarımı kapsayan ilk sürüm için herhangi bir framework kullanmadım. Yalın PHP ile geliştirdim. Ön yüzde, wordpress’in kendi tanımlarını tercih ettim. Yazılım teknolojisi ve mimarisi olarak yalın bir yaklaşımı benimsedim.

Güncel Sürüm (V1 Beta) neleri kapsıyor?

Öğrencilere yönelik kişisel erişim ve kullanıcı yönetimi: 

Bu işlemleri geleneksek çözümlerden ziyade tamamen kendi tecrübelerime ve derslerden topladığım verilere göre bir kurgu ile tasarladım. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu klasik yöntemlerle bu tip tematik bir ortama giriş yapmak konusunda direnç gösteriyorlar. Erişim noktasında da problem yaşayabiliyorlar. Bu tip bireysel engellerin üstesinden gelebilmek için özel bir kayıt ve giriş sistemi geliştirdim.

O nedenle, öğrenci erişim kontrollerini oldukça basitleştirdim.  Kişisel kayıt ve giriş esnalarında herhangi bir kullanıcı adı veya özel bir şifre belirlemeye ihtiyaçları yok. (Her gün kullandıkları bir sistem olmadığı için belirlenen şifreler çabuk unutulabiliyor veya karıştırılabiliyor. Farklı vakıf ve devlet üniversitelerindeki tecrübem bu noktada bana rehberlik etti.)

Bu basitliğin rağmen kişisel hak ve mahremiyetine korumak adına yine içeriklere erişebilmek için bir hesap kontrolü mevcut. Bu hesap kontrolünde önce öğrencinin derse kayıt durumu inceleniyor daha sonra sistem de kayıtlı olan cep telefonu ve öğrenci numarası ile eşleşmesine dikkat ediliyor. Bu eşleşme gerçekleşirse sisteme giriş yapıp sadece kendilerine tanımlanan içeriklere ve bilgilere erişim yapabiliyorlar. Yani ders içerikleri bireye göre özelleşiyor. Böylece öğrenciye yönelik direk uyarı mesajı veya geri dönüt verebiliyorum. 

Dosya paylaşımı ve çevrimiçi iletişim kurma

Dosyaları pratik olarak tek bir noktadan yükleyip direk ders içeriği olarak ekleyebiliyorum. Böylece iş yükümde hafiflemiş oluyor.

Ders içeriklerinin erişim takibi

Hangi ders içeriği kimler tarafından ne kadar okundu, indirildi gibi tüm süreç aksiyonları sistem üzerinden takip edebiliyorum.