Yapay Zeka Destekli E-Kitap Verileştirme ve Görselleştirme Çalışmaları

Işık Üniversitesi bünyesinde yürüttüğüm Programlamanın Temelleri dersi kapsamında anlattığım algoritma ve programlamanın temelleri, python ile nesne yönelikli programlama, veri görselleştirme teknikleri doğrultusunda tasarlanan poster çalışmaları.

Çalışmalarda, aşağıdaki hususlara dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Çalışmada dikkat edilen hususlar

  • Posterde bahsi geçen kitaplar, e-pub formatında temin edildi.
  • E-pub formatından düz metin formatına dönüştürüldü.
  • Kitap metni, gereksiz karakter, bağlaç, zamir gibi özel ifadelerden ayıklandı.
  • Yalın kitap metninden yola çıkılarak metin bulutu (word cloud) hazırlandı.
  • Metin bulutu, kitapla ilgili özel bir simgeye göre görselleştirildi.
  • Kitaptaki en çok geçen kelimeler GenderAPI ile tarandı. Cinsiyet yapay zeka servisi ile kitaptaki kadın, erkek gibi cinsiyetler tespit edildi.
  • Tespit edilen cinsiyetler Turtle ile bar, pasta veya alan çizelgelerinden birine dönüştürüldü.

George Orwell – Hayvan Çiftliği

Douglas Adams – Otostopçunun Galaksi Rehberi-5 Kitap Bir Arada

Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu