Ürün Tasarımcısı Kimdir? Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı Kimdir? Arayüz Tasarımcısı Kimdir?

Baktığınız konuma ve duruma göre oldukça birbirine yakın görevlendirme arasındaki farklılıkları kısa ve öz bir şekilde ifade etmek istiyorum. Öncelikle her iki tasarımcı profili arasındaki benzerlikleri tanımlayalım. Her iki pozisyonunda;

 • Kullanıcı dostu, kullanışlı iş akışı önceliğidir.
 • Kullanıcı geribildirimlerine dikkat ederler.
 • Mutlak kullanıcı deneyimini kendilerine referans edinmişlerdir.

Peki, birbirlerinden nasıl farklıdırlar? Şimdi her iki tasarımcı profilinin birbirinden farkını niteliklerini sıralayalım.

Ürün Tasarımcısı

 • Ürünün başlangıç noktasından başlayarak kullanıcı araştırması ve iş hedefleri analiz süreçlerde yer alır.
 • Ürüne ait kullanıcı senaryolarını yazma, etkileşim kurgularını oluşturma ve akış şemalarını çizer.
 • İş planlarını ve iş modelini daima göz önünde bulundurur.
 • İş modeli ve proje hedeflerini dikkate alarak kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm üretir.
 • Küçük orta ölçekli işletmelerde ve girişimlerde (start up) kilit bir görev üstlenir.
 • Pazar fırsatı yakalamak için çabalar.
 • Gerçek kullanıcılar üzerinden test yaparak bulduğu çözümleri sınar.
 • Deneyimden çok, iş odaklı olma eğilimindedir.
 • Teknolojiye hakim olma yatkınlığı vardır.
 • Prototipleme yapararak hızlı geribildirimler toplar. Böylece iteratif ilerleme kurgusunu geliştirir.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı

 • Kullanıcı araştırmalarını organize eder. Elde ettiği verileri analiz eder, bulguları yorumlar.
 • Kullanılabilirlik araştırmalarını planlar. Elde ettiği verileri analiz eder, bulguları yorumlar.
 • Kullanıcı profillerini ve personayı oluşturur.
 • Bilgi mimarisini meydana getirir.
 • Fikrin görselleştirilmesi ve kurgulanması için wireframe çizimleri ve prototiplemesini yapar.
 • İhtiyaçların karşılandığındna emin olma eğilimi gösterir.

Özetle Ürün Tasarımcısı – Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı – Arayüz Tasarımcısı

Birbirine çok benzeyen ama temel itibariyle birbirinden farklı olan üç görev tanımlamayı aşağıdaki tabloda özetledim.

Arayüz Tasarımcısı
(UI Designer)
Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı
(UX Designer)
Ürün Tasarımcısı
(Product Designer)
Tipografi
Ekran/Sayfa düzeni
Arayüz öğesi
Etkileşim tasarımı
Prototipleme
Tasarım sistemi
Arayüz animasyonu
Duyarlılık
Kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlama
Kullanılabilirlik
Kullanıcı araştırmaları
Persona Oluşturma
Kullanıcı Akışları (User Flow)
Bilgi Mimarisi (Information Architecture)
İçerik ve Metin Yazarı
Görev Önceliklendirme
Proje Aşamalarını Zamanlama/Takvimlendirme
Arayüz Tasarımcısı + Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı
Ürün ile kullanıcı arasındaki İlişkinin inşası
Adaptasyon
Ekip Oluşturma (Yetenek Paylaşımı)
Karar Alma
Görev Dağıtma ve Takip
Projelendirme
Ürünü Ölçeklendirme

Son olarak bir örnek ile açıklayayım. Araba bir üründür. Ama araba kiralama hizmeti vermek için servis tasarımı da yapmak gerekir. Araba, mobil uygulama, arabayı bakım yapan ekip gibi çok sayıfa görünen görülmeyen ürün/paydaş mevcuttur. O nedenle bütün ürünler, temas ve etkileşim noktaları katmanlar halinde bulunuyor olabilir. Bunların planlanması ve düzenlenmesi yani tasarlanması gerekmektedir.