TypeScript Eğitimi

TypeScript’de (Rest Parameters)

Bir fonksiyonun alması gereken parametre sayısı bilinmiyorsa veya değişebiliyorsa dinlenme parametreleri (Rest Parameters) kullanılabilir. 3 nokta “…” ile ifade edilir.

Rest parametresi olarak bir veya birden fazla dizi olarak tanımlanabilir. Yani rest parametreleri ile bir dizi yaratılabilir.

Rest parametre kullanım örneği;

function Greet(greeting: string, ...names: string[]) {
    return greeting + " " + names.join(", ") + "!";
}
Greet("Hello", "Steve", "Bill"); // returns "Hello Steve, Bill!"
Greet("Hello");// returns "Hello !"

Rest parametreleri Arrow function’ları ile beraber kullanılabilir.

let Greet = (greeting: string, ...names: string[]) => {
    return greeting + " " + names.join(", ") + "!";
}

Greet("Hello", "Steve", "Bill"); // returns "Hello Steve, Bill!"

Greet("Hello");// returns "Hello !"
function Greet(...names: string[], greeting: string) {  // Compiler Error
    return greeting + " " + names.join(", ") + "!";
}