TypeScript Eğitimi

TypeScript’de Pratik Fonksiyon Tanımlama (Arrow Function)

Pratik ve hızlı fonksiyon tanımlamak için Arrow Function yapısı kullanılabilir.

Anonim fonksiyonlar için kullanılan bir yöntemdir.

let sum = (x: number, y: number): number => { return x + y; } sum(10, 20); // 30 değerini geri döndürür.

Parametresiz Arrow Function kullanım örneği

let Print = () => console.log(“Merhaba TypeScript”);
Print(); //Ekran çıktısı: Merhaba TypeScript

Eğer fonksiyonun tüm içeriği tek satırda bitirilecekse Arrow function yapısı sayesinde, süslü parantez ve return ifadesi kullanılmadan tanımlanabilir.

let sum = (x: number, y: number) => x + y; 
sum(3,4); //30 değerini geri döndürür.

Dikkat! Arrow syntaxı ile lexical scope’a ait değişkenlerin değeri çekilebilir. Normal fonksiyonda bu mümkün değildir.

Sınıf yapısı içerisinde de Arrow Function tanımlanıp kullanılabilir.

class Employee {
empCode: number;
empName: string;

constructor(code: number, name: string) {
this.empName = name;
this.empCode = code;
}

display = () => console.log(this.empCode +' ' + this.empName)
}
let emp = new Employee(1, 'Ram');
emp.display();