TypeScript Eğitimi

TypeScript’de Fonksiyonlarda Parametre Kullanımı

Fonksiyonlarda iki farklı şekilde parametre kullanılabilir.

1. Varsayılan Fonksiyonlar (Default Parameters)

Fonksiyonu kullanırken kullanımı zorunlu olan parametrelerdir.

function Greet(name: string, greeting: string = "Hello") : string {
    return greeting + ' ' + name + '!';
}

Greet('Steve');//OK, returns "Hello Steve!"
Greet('Steve', 'Hi'); // OK, returns "Hi Steve!".
Greet('Bill'); //OK, returns "Hello Bill!" 

2. Opsiyonel Parametreler (Optional Parameters)

Fonksiyonu kullanırken kullanımı zorunlu olmayan parametrelerdir.

function Greet(greeting: string, name?: string ) : string {
    return greeting + ' ' + name + '!';
}

Greet('Hello','Steve');//OK, returns "Hello Steve!"
Greet('Hi'); // OK, returns "Hi undefined!".
Greet('Hi','Bill','Gates'); //Compiler Error: Expected 2 arguments, but got 3.