Tasarım Sistemleri Nedir? Tasarım Sistemleri Ne İşe Yarar? Popüler Tasarım Sistemleri

Tasarım Sistemi Nedir? Tasarım Sistemi Ne İşe Yarar?

Evrensel standartlara uygun olarak düzenlenen ve güncellenen etkileşimli öğelerin bir arada planlı ve düzenli olarak sunulduğu bir yapıdır. Bu yapılar geliştirme ve tasarım süreçlerinin hepsini kolaylaştırır, evrensel prensiplere göre olması için gerekli standartları sağlar.

Diğer bir ifade ile tasarım sistemi, her türlü amaca yönelik sayısız yeni uygulamanın inşa edilmesi için tekrar tekrar kullanılabilir bileşenleri ve arayüz desenlerini bir araya getiren bir koleksiyondur.

Tasarım sistemleri, tasarımcının “ne” sorusuna yanıt verir. “neden” sorusuna yanıt aramak, anlam bulmak yine tasarımcının görevidir. Yegane, özgün bir kullanıcı deneyimi yaratabilmek için önemli olan bu farklı bilmektedir. Tanımlanan evrensel standartlara göre standartlara bağlı kalarak bu anlayışı oluşturmak deneyimin pürüzsüz gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Hazır popüler tasarım sistemleri deneyimi özel kılamaz. Çünkü tasarım dili, ait olduğu yapıya aittir. Daima dayandığı tasarım stili asıl olana ilişkili olur.

Tasarım sistemleri, uygulamaların büyümesini, ölçeklenmesini ve niteliğini güçlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Yeni ürünlerini geliştirmenin süresi kısaltır. Niteliğini artırır. Tasarım Sistemleri, birden fazla temas noktasında verimli bir şekilde süreçlere yardımcı olan kaynaklardır.

Tasarım Sisteminin Önemi Nedir?

  • Ürün yaşam döngüsündeki bütün süreçleri rahat daha az hataya meyilli olarak ilerlemesini destekler.
  • Ekipler arasında dil birliği sağlar. Farklı kanallar arasındaki görsel tutarlılığı garanti eder.
  • Geliştirme esnasındaki bug’ların oranını oldukça düşürür.
  • Daha tutarlı ve bütüncül tasarımlar ve çözümler ortaya koyar.
  • Tasarım sürecindeki kişisel etkiyi ve yeteneği kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Süreçte insan etkisini azaltıp sürecin hem daha profesyonelleşmesini hem de kurumsallaşmasını destekler.
  • Sistemin inşa edilmesi ve yapılandırılması güçtür ama ekip içerisindeki bilginin adil ve düzenli dağılmasını sağlar. Üst düzey bilgi sahibi olmayan tasarımcılar ve geliştiricilerde tasarlama ve geliştirme işlemlerine rahatlıkla adapte olabilir.
  • Tasarım şablonları sayesinde hızlı, tekrarlanabilir, geliştirilebilir ve ölçeklenebilir projeler üretebilmek mümkündür.
  • Projenin ilerlemesini destekler. Projenin çözdüğü ve çözebileceği problemlerin çeşitlenmesini ve artmasını kolaylaştırır. O nedenle büyük ölçekli projeler karmaşık yapılara odaklanabilir.
  • Tasarım ekipleri arasındaki entegrasyonu güçlendirir.

Tasarım Sistemi Nasıl İnşa Edilebilir?

Planlama oldukça önemlidir. En ufak yapıtaşlarından başlanıp sayfa şablonlarına doğru bir yol izlenmelidir. Değiştirmenin ve müdahalenin en az olması sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

Esnek bir yaklaşım tercih edilmelidir. Problemin çözümüne en uygun tasarım sistemi yapısı ve özellikleri net olarak tanımlanmalıdır.

Tasarım stili ve dili net olarak belirlenmelidir. Renk paletler, yazı tipleri, arayüz öğeleri markanın tasarım diline uygun olarak tanımlanmalıdır. Stil kılavuzları ona göre hazırlanmalıdır.

B‍ütüncül bakış açısını daima göz önünde olacak şekilde hazırlanmalıdır. Farklı birimler arasında ortak olarak kullanılabilen benzer stillere sahip arayüz bileşenleri ve desenleri oluşturulmalıdır.

Tasarım kararları arkasındaki neden-sonuç ilişkisini tanımlayarak ilerlenmelidir. Benzersiz bir kullanıcı deneyimi oluşturabilmek için tutarlı ve çok yönlü tasarım kuralları belirlendiğine emin olmak kolayca organize edilmesini tetikler.

‍Son olarak tasarım sistemin güncel eğilimlere, popüler tasarım stillerine yakın olması önemlidir. Geliştirilen güncellemeler stabilizeyi bozmayacağı gibi kullanıcı dostu bir yaklaşım ile tasarım sistemini zenginleştirmelidir.

Projenize yönelik özgün bir sistem tasarlamanızda ve geliştirmenizde, Brad Frost’un atomik tasarım metodolojisi bu noktada size yardımcı olabilir.

Popüler Tasarım Sistemleri (Popular Design Systems)

Popüler tasarım sistemleri de, öncü ve yaygın olarak kullanılan, yüksek kullanılabilirlik ölçütlerine sahip arayüz bileşenlerini bir araya getirmektedir. En popüler ve yaygın kullanılan arayüz tasarım sistemlerini aşağıda derledim.

1. Material Design

Google’un hazırladığı ve evrenselleştirdiği tasarım sistemi.

2. Fluent Design System

Microsoft’un hazırladığı ve evrenselleştirdiği tasarım sistemi.

3. Atlassian

Geliştirme dünyasının öncülerinden Atlassian tarafından hazırlanan harika bir deneyim için özgün, sezgisel ve basit bir tasarım dili yaratan sistem.

4. Polaris

Shopify tarafından geliştirilen ve tasarım ve geliştirme süreçlerini rahatlatan başarılı bir sistem.

5. Human Interface Guidelines

Apple ekosistemine yönelik sorunsuz çözümlemeler barındıran, bütünleşik harika uygulamaların önünü açan derinlemesine bir rehber. Sistematik yaklaşımı da kendine has ve özel.

6. Carbon Design System

IBM tarafından açık kaynak olarak hazırlanan sistem.

7. Mailchimp

Mailchimp’in etkileyici ve eğlenceli sistemi.

8. Audi

Audi kendi dijital ürünlerinde kullandığı arayüz ilkelerini ve tasarım sistemini paylaştığı kaynak.

9. Airbnb Design System

Airbnb tarafından geliştirilen ve kullanılan sistem.

10. Lightning Design System

Salesforce’un deneyim tasarımını merkeze taşıyan ve geliştirmeye de büyük katkısı ve hızlı bulunan hazır paket sistem.


Daha Fazla Okuma Yapmak İsteyenler için