Responsive Web Design and Comparative Analysis of Development Frameworks

ABSTRACT

Developments that have been realized regarding software and hardware in the communications
industry have led to compulsory developments in approaches to website designs. The problem of
providing and sustaining compatibility of websites with devices on the market has led to the
development of new approaches. As a result of this situation, a responsive web design approach that
solves the problem of hardware compatibility has been developed in addition to software and software
development methods that allow for the application of this approach. This design approach, which has
been more frequently used since 2011, has been preferred by both individuals and companies because
it is more sustainable and easier to use. Responsive web design principles and the reasons behind their
necessity have been analyzed in this paper. Furthermore, the frameworks that have been developed
based on this design approach were analyzed and their characteristics and qualities were compared in
reference to responsive web design principles. The criteria necessary for choosing a powerful and
effective framework have been laid out.

Keywords: web design, responsive design, responsive web design frameworks, media queries

Uyumlu Web Tasarımı ve Gelişen Altyapıların Karşılaştırmalı Analizi

ÖZET

İletişim sektöründe gerçekleşen yazılım ve donanım ile ilgili gelişmeler web sitelerinin tasarım
yaklaşımlarında da gelişmenin zorunluluğunu doğurmuştur. Web sitelerinin, piyasada bulunan cihazlar
ile uyumluluğunun sağlanması ve sürdürülmesi problemi yeni yaklaşımların geliştirilmesini
sağlamıştır. Bu durum sonucunda donanım uyumu sorununu çözen duyarlı web tasarımı yaklaşımı ve
bu yaklaşımın uygulanmasını sağlayan yazılım ve yazılım geliştirme yöntemleri ortaya çıkmıştır. 2011
yılından beri kullanımı sıklaşan bu tasarım yaklaşımı firmalar ve kişiler tarafından sürdürülebilirliği
artırdığı ve kullanım kolaylığı sağladığı için tercih edilmektedir. Bu makale kapsamında duyarlı web
tasarımının prensipleri, ilkeleri ve neden ihtiyaç duyulduğu irdelenmiştir. Ayrıca, bu tasarım yaklaşımı
temel alınarak geliştirilen çatılar incelenmiş, sahip olduğu özellikler ve nitelikler, duyarlı web tasarım
ilkeleri doğrultusunda kıyaslanmıştır. Güçlü ve etkin bir çatı seçimi için gerekli olan kriterler
çıkartılmıştır.

Anahtar Kelimeler: web tasarımı, duyarlı, akışkan, duyarlı web tasarımı çatıları, medya sorgusu

AUTHOR

Bülent Onur TURAN
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Kemal ŞAHİN
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey

 


This article was published January 2017 Issue of TOCDAC Journal. Click here to read full paper. 

Bu makale TOJDAC dergisi Ocak 2017 sayısında basılmıştır. Tam metne erişmek için tıklayınız.