Önce Kendini Sev ve Tanı: KISS Yaklaşımı

Koçluk yaklaşımı ile çok gel gitlerim var. O nedenle koçluk yerine mentörlük daha uygun bir rol olabilir. Mentör sizi yolunuzda eşlik eden ve önünüzü açan roller üstlenebilir.

Teknoloji ve kullanıcı deneyimi alanlarında hayatımızda olan KISS tekniği, mentörlük ile beraber ele alabilirim. Buradaki KISS biraz daha farklı ama herkes kendi için bu basit yöntemi uygulayabilir. Bir nevi herkes kendi kendinin koçu olabilir, kendini fark edebilir ve aşmayı hedefleyebilir.

Tabii bu yaklaşım ile bireysel değerlendirmenizi yapabileceğiniz gibi, kurum veya ekibinizi de analiz edebilirsiniz. (Bir nevi SWOT analizi aslında 🙂 )

Yine benzer kısaltmalarda dört boyut var. Bunlar;

  • K (Keep) : Neyi iyi Yaptım? Şu ana kadar neyi daha iyi yaptığınızı sorgulamak, bunu ileride devam ettirip ettiremeyeceğiniz öğrenmek açısından çok önemli ve değerlendirilir. İyi yaptığınız şeyleri tespit edip tekrar etme listenize eklemeniz gerekmektedir.
  • I (Improve) : Neyi Daha İyi Yapabilirim? Biraz daha çalışarak daha iyi yapabildiğiniz şeyleri tespit etmek için önemli bir boyuttur. Buradaki tespitlerinizi geliştirme listenize ekliyorsunuz.
  • S (Start) : Neyi Yapmaya Başlamalıyım? Hiç yapmadığınız ama yaptıklarınızla beraber katma değeri artacak işlemler neler? Onları tespit edip yeni atmanız gereken adımları keşfediyoruz.
  • S (Stop) : Neyi Yapmasam da Olur? Yapmaya ihtiyacınızın olmadığı şeyleri tespit edip listeliyorsunuz. Bunları sorgulayıp vaktinizi anlamsız hareketlerle tüketmenizi engelliyorsunuz.

Bu tespitleri ve analizleri yaptığınız takdirde, verim artışı elde edebilirsiniz. Analiz etmesi ve değerlendirmesi bazı durumlarda zor olabilir ama uygulayabildiğiniz takdirde, alışkanlıklarınızı pekiştirmek ve geliştirmek için ideal bir yaklaşım.