Ödülün Performansa Etkisi

Ödül ile performans arasında ters orantı vardır. Diğer bir ifade ile ödülün değeri ne kadar büyürse, stres artar ve performans düşer. Ödül endişeye sebep olur.

Kişi stress yaşadığı an, beyin tehlike algılar. Hemen bedensel süreçleri (cinsel arzu, acı, açlık v.b.) keser (bazı durumlarda bunları daha fazla tetikler) ve hayatta kalmak için eyleme geçer. (Kaç, savaş veya don)

Stres ne kadar artarsa, odaklanma ve muhakeme becerileri o kadar düşer. Dolasıyla, sergilenen performans olumsuz etkilenir. Stres ile performans arasında ters U ilişkisi vardır.

Buradaki ödül vaadi, sınav sonucundaki yüksek not ile ödevlerini yaparsan bilgisayar oyunu oynayabilirsin ile aynı derece etki yapar. Not belki stres kaynağı olur, bilgisayar oyunuda yarattığı heyecan ile ödevlere odaklanmayı olumsuz etkiler.