MSGSÜ’de Uzaktan Eğitim Deneyimleri: “Görüş Alanı” Çalıştayı (11-12 Ekim 2021)

Çalıştay, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Konferans Salonunda (Misak-ı Millî Salonu) 11-12 Ekim 2021 tarihlerinde ilk gün çevrimiçi, ikinci gün yüz yüze (dinleyicilerin canlı yayın üzerinden) gerçekleştirilmiştir.

Yükseköğretim alanında özgün ve değerli deneyimler oluşturan MSGSÜ akademisyenlerinin paylaşımları ve değerlendirmeleri üzerine kurgulanmış bir çalıştaydır. Çalıştay içerisinde özellikle uygulamalı ve atölye derslerinin çevrim-içi eğitim süreçlerine adaptasyonu, dijital araçların kullanımı, ölçme değerlendirme süreçleri, ders yürütme ve öğretim teknikleri her bir ana bilim ve sanat dalı özelinde, tartışıldı ve değerlendirildi.

İki gün süren çalıştayın ilk gününde Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar , İTÜ, Konservatuvar’dan Öğr. Gör. Ufuk Bıçak, Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesi, Seramik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi F. Betül Karakaya ve Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden Öğr. Gör. Ayşe Şekerci Şenoğlu’nu temsilen Arş. Gör. Şerife İncedemir ve Arş. Gör. Sezen Başak Özünur Şahin sunum yaparak pandemi dönemindeki uzaktan eğitim deneyimlerini paylaştılar.

İlk günün öğleden sonraki bölümünde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarımızdan Prof. Dr. Eylem Deniz, Prof. Tuğçe Tuna, Doç. Aygün Dinçer Kırca, Doç. Dr. Seher Başlık ve Dr. Öğr. Üyesi Tigin Töre’nin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleşecektirildi. MSGSÜ özelinde covid-19 salgınında çevrimiçi eğitim öğretim deneyimleri üzerine paylaşımlar yapıldı.

12 Ekim Salı günü MSGSÜ Eğitim Bilimleri’nden Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Koyuncu ve MSGSÜ İstatistik Bölümü Arş. Gör. Metin YANGIN’ın sunumların ardından 13.00’de MSGSÜ Uzaktan Eğitim Deneyimleri ve “Görüş Alanı” Çalıştayı yüz yüze gerçekleştirildi. Salona katılım gösteren hocalarımız ile durum değerlendirilmesi ve ihtiyaçlar analizi yapıldı.

Çalıştayda görüşülen konuları ve detayları çalıştay programında bulabilirsiniz.

 

Çalıştay 1.Gün Video Kaydı

Pek yakında güncellenecektir.

Çalıştay 2.Gün Video Kaydı

Çalıştay Raporu

Çalıştayın çıktıları ve değerlendirmesi rapor olarak hazırlanmaktadır. 

Çalıştay Programı