TypeScript Eğitimi

TypeScript’de Koşul İfadeleri

İki ana tip koşul ifadesi vardır.

1. IF Koşul İfadesi

Barındırdığı karşılaştırma ifadesi ile doğru/yanlış değeri döndürüp ilgili değerin bloğunu çalıştırır.

Temel IF Koşul İfadesi Kullanım Örneği,

let x: number = 10, y = 20;
if (x < y) {
console.log('x is less than y');
}

if/else Kullanım Örneği 

Koşul ifadesinden dönebilecek iki değerden biri için blok çalıştırmak isteniyorsa if/else yapısı kullanılabilir.

let let x: number = 10, y = 20;
if (x > y) {
console.log('x is greater than y.');
}else{
console.log('x is less than or equal to y.'); //This will be executed
}

if/else if/else Kullanım Örneği 

Eğer karşılaştırma ifadesi sonucunda ikiden fazla değer dönebilecek ve tüm değerlerin dönebilme olasılığı için blok çalıştırılmak isteniyorsa bu yapı kullanılabilir.

let x: number = 10, y = 20;
if (x > y)
{
console.log('x is greater than y.');
}
else if (x < y)
{
console.log('x is less than y.'); //This will be executed
}
else if (x == y)
{
console.log('x is equal to y');
}

Üçlü Operatör (? – Ternary Operator)

If/else ifadesini kısaca tek bir satırda yazmak için kullanılan operatördür.

let x: number = 10, y = 20;
x > y? console.log('x is greater than y.'): console.log('x is less than or equal to y.')


2. Switch Koşul İfadesi

Bir değişkenin birden fazla alabileceği her bir değer olasılığı için özel kod bloğu çalıştırmak için kullanılır.

switch(expression) {
case constant-expression1: {
//statements;
break;
}
case constant_expression2: {
//statements;
break;
}
default: {
//statements;
break;
}
}

Dikkat! Switch’in fark edeceğiniz üzere kendine has bir söz dizilimi vardır. O nedenle switch kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

  • Default bloğu opsiyoneldir. Kullanmak zorunlu değildir. Hiçbir olası değer tutmaz ise default’un temsil ettiği blok çalışır.
  • Sadece eşleşen değerin ilgili bloğu çalışır.
  • Her blok sonunda break komutu olmalıdır. Normal break komutunun özelliği burada da işleme girer. Koşul ifadesini kırar.
  • Ne kadar gerek görürseniz o kadar fazla case ifadesi kullanılabilir.