İçerik Analizi

Gözlemden çok çözümleme yöntemi olan içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standardize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren bir yöntemdir. Eldeki materyalin özetlenmesi ve içerdikleri mesajı tespit etmek için büyük önem taşıyan bir teknikler bütünüdür.

Sosyo politik, ekonomik ve psikoloji ihtiyaçları karşılamakta, nesnellik, sistemlilik ve genellik özellikleri taşımaktadır. Sosyal bilimler alanında sıklıkla tercih edilmektedir.

İçerik analizi yoluyla verileri tanımlama ve verilerin içindeki saklı gerçekleri ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

İçerik analizinde, elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesi, verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde dört aşama bulunmaktadır.

İçerik analizinin temel amacı; kim, kime, neyi nasıl söylemiştir ve sonucu ne olmuştur zincirinde bu sorulardan bir ya da birkaçına cevap aramak için yapılır.  İçeriğin özellikleri ve iletişim etkileri ile ilgili sonuçlar elde etme ve örnekleme ile elde edilen verilerden içerik etkilerini ölçme hedeflenir. İçerik analizi teknikleri;

  • Sıklık Analizi
  • Kategori Analizi
  • Değerlendirici Analiz
  • İlişki Analizi

İçerik Analizi Programları

Qda Miner

Makale, resim, video, konuşmalar, kitaplar, fotoğraflar ve yasal belgelerin analizinde kullanılmakta olup otomatik metin kategorizasyonu ve içerik analizinde kullanılmaktadır. Ücretli bir program olup 30 günlük demo süresi tanımaktadır. Ara yüz olarak İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ara yüzlere sahiptir.

HyperResearch

Video, ses, metin ve rafik işlenebilen program klasik bir ara yüze sahip olup diğer programlara göre en az tercih edilen programlar arasında yer alır. 10 belge ile sınırsız demo gösterisi sunan ücretli bir uygulamadır. Ücretli olarak kullanmaya başladığınızda ise etkili özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

Atlas.ti

Metin, video, resim, fotoğraf, ses ve pdf gibi dokümanların analizinde kullanılmaktadır. Ücretli bir uygulama olan program Google Earth Coğrafik Veri entegrasyonuna da sahip olup 10 belgenin eklenebildiği süresiz demo özelliği de bulunmaktadır.

MaxOda

Kullanıcı dostu nitel veri analiz programı olup Twitter’da tweetleri bile çekebilmektedir. Metin, video, ses kaydı, resim, pdf ve tablo gibi verileri her çeşit ortamdan çağırıp işlemekte ve sayısal veriler elde etmektedir. Diyagramlar, kodlamaların yapılıp raporlanabilmesi, Türkçe ara yüzü, metinler arası ilişkiler ve 30 günlük demo sunumu ile idealdir.