TypeScript Eğitimi

TypeScript’de Fonksiyonlar ve Fonksiyon Kullanımı

İki tip fonksiyon kullanım metodu vardır.

1. Adlandırılmış Fonksiyonlar (Named Function)

Bir isim verilerek oluşturulan fonksiyonlardır.

function display() {
    console.log("Merhaba TypeScript!");
}
display(); //Output: Merhaba TypeScript 

2. Anonim Fonksiyonlar (Anonymous Function)

Bir değişken aracılığıyla oluşturulan fonksiyonlardır. Atandığı değişken tarafından saklanır. 

let greeting = function() {
    console.log("Merhaba TypeScript!");
};
greeting(); //Output: Merhaba TypeScript!

Fonksiyon Kullanım Özellikleri

  1. Fonksiyonlar dışardan değişkenleri parametre vasıtasıyla alabilir. Fonksiyon tanımlanırken ilgili parametreler tanımlanabilir.
  2. Parametreler ikiye ayrılır. Opsiyonel parametreler (Optional Parameters) ve Varsayılan parametreler (Default Parameters). Tanımlanan varsayılan parametreler fonksiyon çağrılırken muhakkak kullanılmalıdır.
  3. Opsiyonel Parametre kullanmak için parametre isminin sonuna ? konması geremektedir.
function Greet(greeting: string, name?: string ) : string {
    return greeting + ' ' + name + '!';
}

Greet('Hello','Steve');//OK, returns "Hello Steve!"
Greet('Hi'); // OK, returns "Hi undefined!".
Greet('Hi','Bill','Gates'); //Compiler Error: Expected 2 arguments, but got 3.