Enformatik Seminerleri: Tasarım Odaklı Düşünme ve Basitlik Kanunları

Enformatik Seminerleri her sene güz döneminde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü tarafından Tasarım Enformatiği dersi kapsamında düzenlenen bir etkinlik serisidir. Bu organizasyon kapsamında bu sene “Tasarım Odaklı Düşünce ve Basitlik Kanunları” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdim.

MSGSÜ Enformatik Bölümündeki güncel etkinlikleri ve organizasyonları bölümün resmi Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Sunumun temelinde yeni bir düşünce becerisi kazandırma ve problem çözme becerilerini geliştirme yer almaktaydı. Bunu yaparken problemin tespitinden ziyade, problemleme farklı bir bakış açısı inşa edebilmek için uygulanacak adımları, “Tasarım Odaklı Düşünce” ekseninde ele aldım. Seminer içerisindeki vaka çalışmalarında, Stanford Üniversitesi, Hasso Plattner Enstitüsünün çalışmaları yer almaktaydı.

İyi ve dikkat çeken bir tasarımın sırrı olan farklı düşünce pratiği üzerine odaklandığım seminerde, farklı düşünmeyi tetiklemek için pratik ipucuları noktasında John Maeda’nın Basitlik Kanunları yer alıyordu.

Daha önceki dönemlerde de Tasarım Odaklı Düşünce arasında günümüz web sitesi tasarım yaklaşımları arasında ilişki kurup bu ilişki yapısını irdeleyerek anlatmıştım.

Benzer seminerlerimi öncelikli olarak Twitter hesabımdan duyuruyorum. Takip edip güncel etkinliklere katılabilirsiniz.

Seminerin ana başlıklarını aşağıdaki seminer içeriği bölümünde bulabilirsiniz.

Tasarım Odaklı Düşünme ve Basitlik Kanunları Semineri İçeriği 

  • Tasarım odaklı düşüncenin öncü isimleri
  • Tasarım odaklı düşünce kavramı
  • Günümüzde tasarımcının anatomisi
  • Tasarımda insan rolleri
  • Tasarım odaklı düşünce ile geleneksel düşünce biçimleri arasındaki farklar
  • Tasarım odaklı düşünce çerçevesi
  • Tasarım odaklı düşüncenin entegrasyonu
  • Tasarım odaklı düşüncenin adımları
  • Örnek vaka analizleri
  • John Maeda’nın Basitlik Kanunları

Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?

İnsan odaklı çözüm üretebilmek için sistematik bir metoddur. Özellikle, yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşım kaygısı ile çözüm üretmeyi değerli kılar. Keşfedilmesi zor alternatif stratejileri ve çözümleri belirlemek amacıyla kullanıcıyı anlamak, varsayımlarla mücadele etmek ve problemleri yeniden tanımlamak için çaba sarf edilen, iteratif bir süreçtir. Problemlerin çözümünde çözüm odaklı, pratik yöntemlere dayalı bir düşünce biçimidir.

Basitlik Kanunları Nedir?

Grafik tasarımcı ve bilgisayar uzmanı olan John Maeda, iş dünyasındaki ve hayattaki karmaşık yapıları basitleştirmek için ortaya koyduğu kanunlardır. Basitliği elde etmek için on kanun ortaya koymuş, basitliği elde etmek için de üç anahtar tanımlamıştır. Tüm bu tanımlamalar söylemesi kolay yapması zor olan basitleştirme işlemini oldukça anlaşılabilir bir hale sokuyor. John Maeda’nın bu kanunlarını detaylı öğrenmek için kitabını okuyabilir veya TED konuşmasını seyredebilirsiniz.