Eğitim Sürecinin Çevrimiçi Platformlarla Geliştirilmesi: MSGSÜ Sanal Sergi Platformu’nun Öğrenme Motivasyonuna Katkılarının Araştırılması

İstanbul Grafik Tasarım Günleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nün 1997 yılından beri düzenlediği, eğitim amaçlı bir etkinliktir. Bu etkinlik Uluslararası Tasarım Konseyi ico-D’nin onayladığı bir organizasyondur. GMK Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliği ile düzenlenmektedir. Grafist’in amacı, grafik tasarımcılar ile öğrencilerin; seminer, atölye çalışması ve sergi gibi etkinlikler aracılığıyla birbirlerini tanımaları, tasarım kriterlerini ve görüşlerini değerlendirmeleri için buluşma ortamı hazırlamaktır. 2021 yılı içerisinde düzenlenen GRAFIST, çevrimiçi sempozyum olarak gerçekleştirilmiştir.


ÖZET

Covid-19 salgını sonrasında kültür sanat alanında düzenlenen etkinliklerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için sanal ortama taşınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenen sergilerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilebileceği sanal sergi platformu Kasım 2020’de www.sanal-sergi.msgsu.edu.tr adresinde kurulmuştur. Platformda öğrenci sergileri, öğretim kadrosu sergileri, dış paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen sergiler ve anma/hafıza sergileri olmak üzere 4 farklı türde sergi düzenlenmektedir. Kasım 2021’e kadar bu kapsamda toplam 25 sergi hazırlanarak yayına açılmıştır. Platform, öğrenci çalışmalarının da sergilenmeye başlamasıyla öğrencilerin öğrenme sürecinin bir parçası haline gelmiştir. Çalışmada, platformun öğrenme sürecine ve motivasyonuna olan katkısının yanı sıra daha faydalı ve verimli olabilmesi adına nasıl geliştirilebileceği araştırılmıştır. Bu amaçla sürecin iki önemli aktörü olan öğrencilerin ve akademisyenlerin görüşleri iyi yapılandırılmış anket üzerinden toplanmıştır. 62 öğrenci ve daha önce platformda sanal sergi düzenlemiş 12 hocanın katılımıyla yapılan anketlerin sonucunda her iki grubun da sergileri eğitimin bir tamamlayıcısı olarak gördükleri ve katılımcı bir tavır içerisinde oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte sergilerin öğrencileri çalışmalarını daha özenli yapmaya teşvik ettiği ve öğrencilerin daha çok kişiye ulaşarak görünür olma fırsatı kazandıkları için sanal sergileri önemsedikleri saptanmıştır. Öne çıkan bu bulgular ve anket verilerinin detaylı analizi sonucunda platformun öğrencilerin öğrenme sürecindeki motivasyonlarını artırdığına yönelik geri bildirimler alınmıştır. Platformun öğrenme sürecine daha fazla katkı sağlayabilmesi ve bir sergi platformu olarak daha nitelikli hale getirilmesi için tasarım, içerik, iletişim, yayın programı ve fiziksel ortamla ilişkisi üzerine geliştirilebileceği belirlenmiştir.

YAZARLAR

Dilek YÖRDEM
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Kemal ŞAHİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Neşe Pelin KAYA
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye


Bu bildiri 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Grafist 24-25‘de sözlü olarak sunulmuştur.
Bildiri tam metnine ve Bildiri Kitabına erişmek için tıklayınız.