TypeScript Eğitimi

TypeScript’de Döngüler

İki ana tip döngü vardır.

1. For Döngüsü

Sonu ve ne kadar çalışacağı başlangıçta belirli olan döngüler için kullanılır. Kaç kere çalışacağı başlangıçta tanımlanır, nettir, belirlidir.

Üç farklı şekilde kullanılabilir.

Temel For Döngüsü Kullanım Örneği,

for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log ("Çalışan satırın numarası: " + i);
}

For…of olarak Kullanım Örneği 

Bir dizinin, listenin veya tanımlama grubunun (tuple) öğelerinin değerlerine erişmek ve işlemek için tercih edilen kullanım şeklidir.

let arr = [10, 20, 30, 40];

for (var val of arr) {
  console.log(val); // görüntülenen değerler: 10, 20, 30, 40
}

For…in olarak Kullanım Örneği 

Bir dizinin, listenin veya tanımlama grubunun (tuple) öğelerinin sıra numaralarına (index değerlerine) erişmek ve işlemek için tercih edilen kullanım şeklidir.

let arr = [10, 20, 30, 40];

for (var index in arr) {
  console.log(index); // görüntülenen sıra değerleri: 0, 1, 2, 3

  console.log(arr[index]); // görüntülenen değerler: 10, 20, 30, 40
}

Unutmayın! Eğer dizinin, listenin veya tanımlama grubunun (tuple) öğelerinin sadece değerlerine erişilmesini istiyorsanız let ile tanımlayın. var  ile tanımlarsanız for…in dışındada dizinin toplam değerine erişilebilir. var ile let arasındaki farkı aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.

let arr = [10, 20, 30, 40];

for (var index1 in arr) {
  console.log(index1); // görüntülenen sıra numaraları : 0, 1, 2, 3
}
console.log(index1); //görüntülenen değer 3 

for (let index2 in arr) {
  console.log(index2); // görüntülenen sıra numaraları : 0, 1, 2, 3
}
console.log(index2); //Derleme hatası: Cannot find index2

2. While Döngüsü

Ne kadar çalışacağı başlangıçta belirsiz olan döngüler için kullanılır. Başlangıçta kaç kere çalışacağı belirsiz olan durumlarda tercih edilir. Döngünün duracağı yer başlangıçta tanımlanır. Ama duracağı yere nasıl gideceği döngü içerisinde netleşir. Netleşmez ise sonsuz döngü meydana gelir ve kod bloğunun kitlenmesine sebebiyet verir. 

İki farklı şekilde kullanılabilir.

Temel while Döngüsü Kullanım Örneği,

let i: number = 2;

while (i < 4) {
console.log( "Block statement execution no." + i )
i++;
}

Do…While Döngüsü Kullanım Örneği,

Her ne kadar while döngüsü ile benzer olsada, en büyük farkı en az bir kere çalışıyor olmasıdır. Koşul sonunda tanımlandığı için en az bir kere barındırdığı komutları yerine getirir.

let i: number = 2;
do {
console.log("Block statement execution no." + i )
i++;
} while ( i < 4)