Kelime İşlemcilerde Dosya Formatları

Kelime İşlemcilerde Ortak Dosya Formatları ve Anlamı

Belge dosya formatı, bir depolama ortamındaki belgelerin saklanması için üç farklı biçimden birini kullanabilir. Bu biçimler; düz metin, ikili dosya sistemi (binary system) veya genişletilebilir işareti dilidir. Çok sayıda dosya formatı vardır. Bunlar birbiri ile uyumlu olmak zorunda değildir. Genel olarakta uyumsuzdur. Birbirine kolay dönüştürülemez, çevrilemez. Bu ortak dosya formatlar, Microsoft Word tarafından yorumlanabilir, işlememk için dönüştürülebilir.

Dosya Formatı Anlamı
.TXT Text Format – Metin Formatı

Düz biçimlendirilmemiş metin formatıdır. Sadece karakter tabanlı bir saklama yapar.

.RTF  Rich Text Format – Zengin Metin Formatı

Evrensel kelime işlemci dosya formatıdır. En yaygın olarak bilinen biçimlendirilmiş metin saklama formatıdır.

.PDF Portable Document Format – Taşınabilir Dosya Formatı

PDF, platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üretilmiş sayısal bir dosya biçimidir. Bu dosya formatı için görüntüleyicisi ve düzenleyicisi farklıdır. Diğer dosya formatları az kayıp ile PDF formatına dönüştülebilir. Fakat PDF formatından geri dönüşüm işi daha zor yapılmaktadır.

.ODT Open Document Text – Açık Doküman Metni

Özellikle açık kaynak kelime işlemciler tarafından yaygın olarak kullanılan zengin metin saklama dosya formatıdır.

.TEX Özellikle, fen bilimleri ve Mühendislik bilimleri alanlarındaki araştırmaların yayınlarında yaygın olarak kullanılan Latex programına ait dosya formatıdır.  Programın ismindeki TEX ifadesinden türetilmiştir.

Microsoft Word Dosya Formatları ve Anlamı

Microsoft Word için özel olarak geliştirilmiş dosya formatlarına ve anlamlarına aşağıda yer verilmiştir.

Dosya Formatı Anlamı
.DOT Microsoft Word için şablon saklama dosya formatıdır.
.DOC Microsoft Word’ün eski doküman saklama dosya formatıdır. Microsoft Word 2007 sürümüne kadar kullanılan tek formattır. Eski sürümleri desteklemek ve eski sürümlerde dosya üzerinde çalışmak için tercih edilen bir formattır.
.DOCX XML biçiminde doküman saklama için kullanılan dosya formatıdır. Yeni bir çok biçimlendirmeyi bu format desteklemektedir.  Eski sürümler tarafından dönüştürülerek açılacağı için bozulmalar meydana gelebilir.
.DOCM Macro destekli doküman saklama formatıdır. Bu format üzerinde saklanacak dosyalarda, Microsoft Word içerisinde kodlama yapabilmenize olanak sağlayan macrolarında saklanmasına ve taşınmasına olanak salar.
.DOTM Macro destekli doküman şablonu saklama formatıdır. Bu format üzerinde saklanacak şablonlarda, Microsoft Word içerisinde kodlama yapabilmenize olanak sağlayan macrolarında saklanmasına ve taşınmasına olanak salar.