Excel Türkçe / İngilizce Formül Listesi

Excel Türkçe / İngilizce Formül Listesi

Arama ve Başvuru Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
ADDRESS ADRES
AREAS ALANSAY
CHOOSE ELEMAN
COLUMN SÜTUN
COLUMNS SÜTUNSAY
GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL
HLOOKUP YATAYARA
HYPERLINK KÖPRÜ
INDEX İNDİS
INDIRECT DOLAYLI
LOOKUP ARA
MATCH KAÇINCI
OFFSET KAYDIR
ROW SATIR
ROWS SATIRSAY
TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM
VLOOKUP DÜŞEYARA

Bilgi Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
CELL HÜCRE
ERROR.TYPE HATA.TİPİ
INFO BİLGİ
ISBLANK EBOŞSA
ISERR EHATA
ISERROR EHATALIYSA
ISEVEN ÇİFTMİ
ISLOGICAL EMANTIKSALSA
ISNA EYOKSA
ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE
ISNUMBER ESAYIYSA
ISODD TEKMİ
ISREF EREFSE
ISTEXT EMETİNSE
N S
NA YOKSAY
TYPE TÜR Bilgi

Finansal Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
ACCRINT GERÇEKFAİZ
ACCRINTM GERÇEKFAİZV
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
COUPDAYBS KUPONGÜNBD
COUPDAYS KUPONGÜN
COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK
COUPNCD KUPONGÜNSKT
COUPNUM KUPONSAYI
COUPPCD KUPONGÜNÖKT
CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ
CUMPRINC TOPANAPARA
DB AZALANBAKİYE
DDB ÇİFTAZALANBAKİYE
DISC İNDİRİM
DOLLARDE LİRAON
DOLLARFR LİRAKES
DURATION SÜRE
EFFECT ETKİN
FV GD
GDPROGRAM GDPROGRAM
INTRATE FAİZORANI
IPMT FAİZTUTARI
IRR İÇ_VERİM_ORANI
ISPMT ISPMT
MDURATION MSÜRE
MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI
NOMINAL NOMİNAL
NPER TAKSİT_SAYISI
NPV NBD
ODDFPRICE TEKYDEĞER
ODDFYIELD TEKYÖDEME
ODDLPRICE TEKSDEĞER
ODDLYIELD TEKSÖDEME
PMT DEVRESEL_ÖDEME
PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ
PRICE DEĞER
PRICEDISC DEĞERİND
PRICEMAT DEĞERVADE
PV BD
RATE FAİZ_ORANI
RECEİVED GETİRİ
SLN DA
SYD YAT
TBILLEQ HTAHEŞ
TBILLPRICE HTAHDEĞER
TBILLYIELD HTAHÖDEME
VDB DAB
XIRR AİÇVERİMORANI
XNPV ANBD
YIELD ÖDEME
YIELDDISC ÖDEMEİND
YIELDMAT ÖDEMEVADE

İstatistik Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
AVEDEV ORTSAP
AVERAGE ORTALAMA
AVERAGEA ORTALAMAA
BETADIST BETADAĞ
BETAINV BETATERS
BINOMDIST BİNOMDAĞ
CHIDIST KİKAREDAĞ
CHIINV KİKARETERS
CHITEST KİKARETEST
CONFIDENCE GÜVENİRLİK
CORREL KORELASYON
COUNT BAĞ_DEĞ_SAY
COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
COUNTBLANK BOŞLUKSAY
COUNTIF EĞERSAY
COVAR KOVARYANS
CRITBINOM KRİTİKBİNOM
DEVSQ SAPKARE
EXPONDIST ÜSTELDAĞ
FDIST FDAĞ
FINV FTERS
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERTERS
FORECAST TAHMİN
FREQUENCY SIKLIK
FTEST FTEST
GAMMADIST GAMADAĞ
GAMMAINV GAMATERS
GAMMALN GAMALN
GEOMEAN GEOORT
GROWTH BÜYÜME
HARMEAN HARORT
HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ
INTERCEPT KESMENOKTASI
KURT BASIKLIK
LARGE BÜYÜK
LINEST DOT
LOGEST LOT
LOGINV LOGTERS
LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ
MAX MAK
MAXA MAKA
MEDIAN ORTANCA
MIN MİN
MINA MİNA
MODE ENÇOK_OLAN
NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ
NORMDIST NORMDAĞ
NORMINV NORMTERS
NORMSDIST NORMSDAĞ
NORMSINV NORMSTERS
PEARSON PEARSON
PERCENTILE YÜZDEBİRLİK
PERCENTRANK YÜZDERANK
PERMUT PERMÜTASYON
POISSON POISSON
PROB OLASILIK
QUARTILE DÖRTTEBİRLİK
RANK RANK
RSQ RKARE
SKEW ÇARPIKLIK
SLOPE EĞİM
SMALL KÜÇÜK
STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA
STDEV STDSAPMA
STDEVA STDSAPMAA
STDEVP STDSAPMAS
STDEVPA STDSAPMASA
STEYX STHYX
TDIST TDAĞ
TINV TTERS
TREND EĞİLİM
TRIMMEAN KIRPORTALAMA
TTEST TTEST
VAR VAR
VARA VARA
VARP VARS
VARPA VARSA
WEIBULL WEIBULL
ZTEST ZTEST

Mantıksal Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
AND VE
FALSE YANLIŞ
IF EĞER
NOT DEĞİL
OR YADA
TRUE DOĞRU

Matematik ve Trigonometri Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
ABS MUTLAK
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ASIN ASİN
ASINH ASİNH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
CEILING TAVANAYUVARLA
COMBIN KOMBİNASYON
COS COS
COSH COSH
DEGREES DERECE
EVEN ÇİFT
EXP ÜS
FACT ÇARPINIM
FLOOR TABANAYUVARLA
GCD OBEB
INT TAMSAYI
LCM OKEK
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
MDETERM DETERMİNANT
MINVERSE DİZEY_TERS
MMULT DÇARP
MOD MOD
MROUND KYUVARLA
MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ
ODD TEK
PI
POWER KUVVET
PRODUCT ÇARPIM
QUOTIENT BÖLÜM
RADIANS RADYAN
RAND S_SAYI_ÜRET
RANDBETWEEN RASTGELEARADA
ROMAN ROMEN
ROUND YUVARLA
ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA
ROUNDUP YUKARIYUVARLA
SERIESSUM SERİTOPLA
SIGN İŞARET
SIN SİN
SINH SİNH
SQRT KAREKÖK
SQRTPI KAREKÖKPİ
SUBTOTAL ALTTOPLAM
SUM TOPLA
SUMIF ETOPLA
SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM
SUMSQ TOPKARE
SUMX2MY2 TOPX2EY2
SUMX2PY2 TOPX2AY2
SUMXMY2 TOPXEY2
TAN TAN
TANH TANH
TRUNC NSAT

Metin Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
CHAR DAMGA
CLEAN TEMİZ
CODE KOD
CONCATENATE BİRLEŞTİR
DOLLAR LİRA
EXACT ÖZDEŞ
FIND BUL
FIXED SAYIDÜZENLE
LEFT SOLDAN
LEN UZUNLUK
LOWER KÜÇÜKHARF
MID PARÇAAL
PROPER YAZIM.DÜZENİ
REPLACE DEĞİŞTİR
REPT YİNELE
RIGHT SAĞDAN
SEARCH MBUL
SUBSTITUTE YERİNEKOY
T M
TEXT METNEÇEVİR
TRIM KIRP
UPPER BÜYÜKHARF
VALUE SAYIYAÇEVİR

Arama ve Başvuru Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BIN2DEC BIN2DEC
BIN2HEX BIN2HEX
BIN2OCT BIN2OCT
COMPLEX KARMAŞIK
CONVERT ÇEVİR
DEC2BIN DEC2BIN
DEC2HEX DEC2HEX
DEC2OCT DEC2OCT
DELTA DELTA
ERF HATAİŞLEV
ERFC TÜMHATAİŞLEV
FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR
GESTEP BESINIR
HEX2BIN HEX2BIN
HEX2DEC HEX2DEC
HEX2OCT HEX2OCT
IMABS SANMUTLAK
IMAGINARY SANAL
IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN
IMCONJUGATE SANEŞLENEK
IMCOS SANCOS
IMDIV SANBÖL
IMEXP SANÜS
IMLN SANLN
IMLOG10 SANLOG10
IMLOG2 SANLOG2
IMPOWER SANKUVVET
IMPRODUCT SANÇARP
IMREAL SANGERÇEK
IMSIN SANSIN
IMSQRT SANKAREKÖK
IMSUB SANÇIKAR
IMSUM SANTOPLA
OCT2BIN OCT2BIN
OCT2DEC OCT2DEC
OCT2OCT OCT2HEX

Tarih ve Saat Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
DATE TARİH
DATEVALUE TARİHSAYISI
DAY GÜN
DAYS360 GÜN360
EDTE SERİAY
EOMONTH SERİTARİH
HOUR SAAT
MINUTE DAKİKA
MONTH AY
NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ
NOW ŞİMDİ
SECOND SANİYE
TIME ZAMAN
TIMEVALUE ZAMANSAYISI
TODAY BUGÜN
WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ
WEEKNUM HAFTASAY
WORKDAY İŞGÜNÜ
YEAR YIL
YEARFRAC YILORAN

Veritabanı Formülleri

İngilizce Formül Türkçe Formül Açıklama
DAVERAGE VSEÇORT
DCOUNT VSEÇSAY
DCOUNTA VSEÇSAYDOLU
DGET VAL
DMAX VSEÇMAK
DMIN VSEÇMİN
DPRODUCT VSEÇÇARP
DSTDEV VSEÇSTDSAPMA
DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS
DSUM VSEÇTOPLA
DVAR VSEÇVAR
DVARP VSEÇVARS