Formüller

Formül Yapısı

Formül girişi için = ayracı kullanılır. = + FonksiyonAdi şeklide yapılandırılır.
ÖRNEK:

=SUM(A1:A3);

Uzun Liste Gösterimi

Bir veri setini formül ile işlemek için : ayracı kullanılabilir. : ile başlangıç ve bitiş hücreleri arasında kalan veri setinin bütününü seçebilmeyi olanak sağlar.
ÖRNEK:

=SUM(A1:A3);

Kısa Veri Gösterimi

Formül ile işlemek veriler için , veya + ayraçlarından biri kullanılır. , veya + her bir veri arasına konularak formüle işlenir.
ÖRNEK:

=SUM(A1,A2,A3); // 1. YOL
=SUM(A1+A2+A3); // 2. YOL

İçerik