Koşullu Görünüm

@if (count($records) === 1)
  I have one record!
@elseif (count($records) > 1)
  I have multiple records!
@else
  I don't have any records!
@endif

Kolaylık sağlamak için Blade ayrıca bir @unless yönergesi sağlar:

@unless (Auth::check())
  You are not signed in.
@endunless

@isset ve @empty yönergeleri, ilgili PHP işlevleri için uygun kısayollar olarak kullanılabilir:

@isset($records)
  // $records is defined and is not null...
@endisset

@empty($records)
  // $records is "empty"...
@endempty

Kimlik Doğrulama Yönergeleri

@auth
  // The user is authenticated...
@endauth

@guest
  // The user is not authenticated...
@endguest

Daha belirgin ve net kimlik doğrulamaya göre yönlendirme yapılabilir.

@auth('admin')
  // The user is authenticated...
@endauth

@guest('admin')
  // The user is not authenticated...
@endguest