Blade Template Yapısı ve Kullanımı

Blade Template Yapısı ve Kullanımı

web.php üzerinden parametre ile görünüme iletilebilir.

Route::get('/', function () {
  return view('greeting', ['name' => 'Finn']);
});

Gelen parametre normal yöntemlerle view için de görüntüleyenebilir.

Hello, {{ $name }}.

View içerisine aynı şekilde PHP kodu da görüntülenebilir.

The current UNIX timestamp is {{ time() }}.

web.php içerisinde yönlendirme tanımlanır.

Route::get('/', function()
{
  return View::make('pages.home');
});
Route::get('/about', function()
{
  return View::make('pages.contact');
});

View Folder Yapısı

- resources
-- views
--- layouts
------- default.blade.php
--- pages
------- home.blade.php
------- contact.blade.php
--- includes
------- head.blade.php
------- header.blade.php

Layout dosya içeriği:

  @include('includes.head')
<div class="container">
<header class="row">
    @include('includes.header')
</header> 
<div id="main" class="row">
      @yield('content')
</div>

<footer class="row">
    @include('includes.footer')
</footer> 
</div>

Yönlendirme yapılan sayfanın içeriği:

@extends('layouts.default')
@section('content')
  i am the home page
@stop