Assets Dosya Tanımlama

Assets Dosya Tanımlama

asset tanımlaması ile ile CSS/JS gibi dosyaların dizini gösterilebilir.

link href="{{ asset('stylesheets/style.css') }}" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" 

.env dosyasında asset'leri tanımlamak için aşağıdaki başlangıç parametresi eklenmelidir.

ASSET_URL=assets

Unutmadan!
Bu işlemi yaptıktan sonra aşağıdaki dosyayı ve dizini temizlemeyi unutmayınız.
bootstrap/cache/config.php
Delete all log files in storage/logs.