View Kullanımı

View Kullanımı

View İçerisinde Environment Değişkeni Görüntüleme

.env dosyası içerisinde var olan Environment değişkenlerini view’de göstermek için çift süslü parantez {{}} içerisinde env() fonksiyonu ile çağırılabilir.

{{ env('APP_NAME') }}

Süslü parantezler içerisinde PHP kodları da kullanılabilir.

{{ date('Y') }}

Bir view içerisinde başka bir view direk çağırılabilir. Bunun için include komutu kullanılabilir.

@include('viewDosyaAdi')

ÖNEMLİ NOT:

Include edilen view dosyası direk HTML komutları barındırmalıdır. Include edilirken view’ın konumu resources klasöründeki views içerisinden tam dizin tanımı yapılır.

İçerik