Temel Kullanım

Controller içerisinde direk veritabanı sorgusu yapabilirsiniz.

Öncelikle Controller içerisine DB yapısını kullanılabilir hale getirmeniz gerekir.

use DB;

Seçim Sorgusu

$results = DB::select('select * from users where id = ?', array(1));

Ekleme Sorgusu

DB::insert('insert into users (id, name) values (?, ?)', array(1, 'Dayle'));

Güncelleme Sorgusu

DB::update('update users set votes = 100 where name = ?', array('John'));

Silme Sorgusu

DB::delete('delete from users');

Tablo Kaldırma Sorgusu

DB::statement('drop table users');

Sorgu Olaylarını Dinleme

DB::listen(function($sql, $bindings, $time)
{
//
});

Veritabanı İşlemleri

DB::transaction(function()
{
DB::table('users')->update(array('votes' => 1));

DB::table('posts')->delete();
});

Sorgu Loglama

Varsayılan olarak, Laravel, mevcut istek için çalıştırılan tüm sorguların bir günlüğünü hafızada tutar. Ancak, çok sayıda satır ekleme gibi durumlarda, uygulamanın fazla bellek kullanmasına neden olabilir. Günlüğü devre dışı bırakmak için disableQueryLog yöntemini kullanabilirsiniz:

DB::connection()->disableQueryLog();

Yürütülen sorguların bir dizisini almak için getQueryLog yöntemi kullanılabilir.

$queries = DB::getQueryLog();