Uygulama Ortamları

Laravel’de uygulamanın çalıştığı ortam dinamik olarak .env dosyasından tanımlanabilir.
Böylece proje yayımlandığı ve geliştirildiği zaman ayrı ayrı tanımlamalar yapılabilir.

Do not forget to run the command php artisan config:clear after you have made the changes to the .env file. Do this php artisan env, which will return the correct version and assures you about what it is actually set!

Geliştirme ortamı için .env dosyasında aşağıdaki tanımlamaları kullanabilirsiniz.

APP_ENV=local  
APP_DEBUG=true

Production sunucusunda aşağıdaki tanımlamaları kullanabilirsiniz.

APP_ENV=production 
APP_DEBUG=false

Ayrıca, ihtiyaca göre ortam değişkenine farklı değerlerde atanabilir (production, development, staging, testing vb.)
Örneğin, paypal entegrasyonunda gerçek para yerine test ortamında sanal para ile işlemler yapabilmek için “sandbox” tanımlaması yapılabilir.
Kodlama esnasında aşağıdaki gibi class’lar yapılanabilir.

public function _construct()
{
   if (config('app.env') == "production" ){

   }else{

   }
}

Tema dosyalarında ise aşağıdaki gibi directive kullanılabilir.

@production
     // code here
@endproduction

İkinci Yöntem:

@env('staging')
    // The application is running in "staging"...
@endenv

@env(['staging', 'production'])
    // The application is running in "staging" or "production"...
@endenv