Kurulum

ADIM-1 PHP Ortamının Hazırlanması 

Öncelikli olarak, belirli bir PHP versiyonuna ve belirli modüllere ihtiyacımız bulunmaktadır.

Laravel’in dökümantasyonunda belirtiği üzere;

  • PHP >= 5.6.4
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

ADIM-2 Composer Kurulumu

“Composer” (Dependency Manager/Bağımlılık Yöneticisi) yüklememiz gerekiyor. Composer’ı https://getcomposer.org/download/ adresinden indirebilirsiniz.

ADIM-3 Laravel Kurulumu

Konsol uygulamasını açın, projeyi kurmak istediğiniz dizine geçin.

YÖNTEM-1

Composer aracılığıyla Laravel kurulumunu aşağıdaki kod ile yapın.

composer global require "laravel/installer"

Sonra yeni bir Laravel projesi başlatmak için aşağıdaki kodu kullanın.

laravel new ProjeAdi

YÖNTEM-2

Direk composer üzerinden laravel kurup proje yaratabilirsiniz.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel ProjeAdi

İki yöntemden biriyle projeyi oluşturduktan sonra aşağıdaki komut ile projenizi başlatabilirsiniz.

php artisan serve