Dosya Yapısı

App

Uygulama dosyasıdır. Geliştirilen proje ile ilgili tüm kaynak komutları barındırmaktadır.

Console

Özel tanımlı Artisan konsol komutlarının depolandığı klasördür.

Events

Proje ile ilgili tüm trigger aktivitelerini barındıran dosyadır. Bu klasördeki event.php dosyası tüm temel komutların tanımlandığı yerdir.

Exceptions

Tüm istisna olan tanımları barındırıldığı klasördür. Bu klasördeki handle.php dosyası tüm temel handle’ların tanımlandığı yerdir.

Http

Alt klasör olarak controller, middleware ve application requests içerir. Reguests alt klasörü uygulama içerisindeki tüm talepleri içerir. Middleware alt klasörü middleware mekaniklerini, filtreleme işlemlerini ve yanıt (response) ile talep (request) arasındaki iletişimi içermektedir. Requests alt klasörü de uygulama içerisindeki tüm talepleri içerir.

Jobs

İşler dizini Laravel uygulaması için kuyruğa alınan etkinlikleri korur. Temel sınıf, tüm İşler arasında paylaşılır ve bunları tek bir çatı altına yerleştirmek için merkezi bir konum sağlar.

Listeners

Olaya bağlı dinleyicilerin barındırıldığı klasördür.

Policies

Kimlik doğrulama, yetkilendirme sınıflarını barındırır.

Providers

Bu klasör, çekirdek sunucular için olayları kaydetmek ve Laravel uygulamasını yapılandırmak için gereken tüm hizmet sağlayıcılarını içerir.

Bootstrap

Bu klasör, tüm uygulama önyükleme komut dosyalarını içerir. Bir web uygulamasını önbelleğe almak için ilişkili tüm dosyaları içeren cache adı altında bir alt klasör içerir. Ayrıca, bootstrap için gerekli komut dosyalarını başlatan app.php dosyasını da bulabilirsiniz.

Config

Config klasörü çeşitli sayıda yapılandırma tanımlamalarının ve parametrelerini içerir.

Database