Artisan Konsol Komutları

Artisan Konsol Komutları

Laravel Sürümünü Görüntüleme

php artisan --version

Yeni Laravel Projesi Yaratma

php artisan serve

Cache’lemeyi Aktif Etme

php artisan route:cache

Tüm geçerli Artisan Komutlarını Listeleme

php artisan list

Config, Route ve Cache’i Temizleme

php artisan config:clear
php artisan cache:clear
php artisan route:clear

Derlenen View Dosyalarını Temizleme

php artisan view:clear

Web Browser’ın Cache’ini temizleme

Route::get('/clear-cache', function() {
  Artisan::call('cache:clear');
  return "Cache is cleared";
});

Her şeyi temizlemek için

Route::get('/clear-cache', function() {
  Artisan::call('optimize:clear');
  Artisan::call('cache:clear');
  Artisan::call('route:clear');  
  return "Cache is cleared";
});

ÖNEMLİ NOT:
Eğer manuel olarak cache’leri temizlemek istiyorsanız laravelFolder/bootstrap/cache dizinine gidip oradaki dosyaları silebilirsiniz.

Artisan Komutu Hakkında Yardım Bilgisi Görüntüleme

php artisan help serve

Yeni Konsol Komutu Yazma/Geliştirme

Mevcut Artisan komutlarının üzerine, kendi özel tanımlı komutlarınızı geliştirebilirsiniz. Bu özel tanımlı komutları uygulama klasörü içerisinde, app/console/commands dizini içerisinde depolanır.

php artisan make:console KOMUTUNADI

KOMUTADI ismi ile oluşturulan dosya kullanıcının tanımlayacağı komutun imzası ve açıklamasını içerir. Handle adlı ortak işlev, komut yürütüldüğü zaman çalışacak komutları barındırır. Bu komutlar aynı dizindeki Kernel.php dosyasına kaydedilir.

Bu konut için görev zamanlaması da oluşturulabilir. Görev zamanlaması oluşturulacak komutlar schedule metodu içerisine yerleştirilmelidir.