Route Kullanımı

Route Kullanımı

Genel Route Tanımı

Route tanımlarının hepsi routes/web.php dizini içerisinde yer alır. Aşağıdaki genel tanımlama gibi kullanılabilir.

Route::get('/your-route', 'YourController@yourMethod');

Middleware’ı Route Olarak Tanımlama

Middleware, uygulamanıza giren HTTP isteklerini filtrelemek için kullanılır. Kimlik doğrulama veya yetkilendirme gibi eylemleri gerçekleştirmek için Middleware route’ları kullanabilirsiniz.

Route::get('/dashboard', 'DashboardController@index')->middleware('auth');

Route Grup Tanımlama

Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/profile', 'ProfileController@index');
    Route::get('/settings', 'ProfileController@settings');
});

Laravel Route::resource Parameters

///members/{filter}
Route::resource('members', 'MemberController', ['parameters' => [
    'index' => 'filter'
]]);

resource route parameters using Laravel

http:///somthing/{user_id}/slug/{cat_id}
Route::get('member/{user_id}/{cat_id}/{type}/edit', array('as' => 'editMembers', 'uses' => '[email protected]'));
Route::resource('member', 'HomeController');