Middleware

Middleware, girdiler ve çıktılar arasında bir köprü vazifesini üstlenir. Bir çeşit filtreleme mekanizmasıdır.

Laravel’in middleware kullanımına en iyi örnek; kullanıcıları tanımlama ve kimliğini doğrulama süreçleridir.

Middleware yaratmak için Artisan Konsol komutu kullanılır.

php artisan make:middleware middlewareAdi

Oluşturulan middleware, uygulama klasörü içerisinde, app/http/middleware dizini içerisinde depolanır. Oluşturulan her middleware kernel içerisine kayıt edilir. app/Http/Kernel.php

Middleware’ın Kayıt Edilmesi

Middleware’i kullanmadan önce iki tipten uygun olanı ile kayıt ettirmeniz gerekmektedir. Bunlar;

  • Global Middleware
  • Route Middleware

Global Middleware, tüm HTTP talepleri üzerinde çalışır. Route Middleware ise belirlenmiş özel yönlendirme talepleri üzerinde çalışır.

Middleware Parametreleri

Middleware üzerinden değişken değiş tokuşu için Middleware parametreleri kullanılır. Farklı kullanıcı rollerine göre farklı işlemler yürütebilmek için kullanılabilir.

Middleware Sonlandırma

Sonlandırılabilir middleware, yanıt tarayıcıya gönderildikten sonra bazı görevleri gerçekleştirir. Middleware ara katman yazılımı genel ara katman yazılımı ile kaydedilmelidir. Sonlandırılabilir method, $request ve $response olmak üzere iki parametre alır.