Middleware ile Basit Kontrol İşlemi

Middleware ile Basit Kontrol İşlemi

Kontrol Amaçlı Middleware Geliştirme

Basit bir yaş kontrolü için middleware örnek kodu:

namespace App\Http\Middleware;
use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
class AgeControlMiddleware
{
public function handle(Request $request, Closure $next)
{
if($request->age>20){
return $next($request);
}else{
return response()->json('Yaşınız 20den kucuk olduğu için bir yere gidemezsiniz',400);
}}}

Middleware Aktif Etme

Geliştirilen middleware’ları aktif edebilmek için app\http\Kernel dizinine gidip ekleme yapılır.
ÖRNEK:

protected $routeMiddleware = [
'age'=>\App\Http\Middleware\AgeControlMiddleware::class,
'name'=>\App\Http\Middleware\NameControlMiddleware::class,
...
];