ionic Komut Satırı Kodları (ionic CLI)

ionic Komut Satırı Kodları (ionic CLI)

IONIC START Komutu

ionic start PROJEADI blank

PROJEADI isimli bir proje için gerekli yeni bir kurulum yapar.  Komutun en sonuna girilen parametre değişkenlik gösterebilir.
BLANK  : Boş bir uygulama başlatır. Tek bir sayfası mevcuttur.

IONIC GENERATE Komutu

ionic generate component
ionic generate directive
ionic generate page
ionic generate pipe
ionic generate provider
ionic generate tabs
ionic generate component foo
ionic generate page Login
ionic generate page Detail --no-module
ionic generate page About --constants
ionic generate pipe MyFilterPipe

my-project adıyla bir proje oluşturur.

IONIC SERVE Komutu

ionic serve

my-project adlı projenizin dizini içerisine girer.