Problem Çözmede Düşünce Yaklaşımları

Problem Çözmede Düşünce Yaklaşımları

KISS: Keep It Stupid Simple (Basit ve Sade Düşün)

Temel prensip, yaptığın şeyi en basit haliyle yap. Gereksiz karmaşıklıklardan uzak dur.

“Keep It Stupid Simple” ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma.

Kelly Johnson tarafından geliştirildiği söylenir.

KISS kısaltmalarının farklı açılımları mevcuttur.

  • Keep it simple, stupid,
  • Keep it simple and short,
  • Keep it, simple sir,
  • Keep it simple and smart, vs.

DRY: Don’t Repeat Yourself (Kendini Tekrar Etme)

Temel mantık, aynı işi yapan birden fazla kod bloğunun olmaması gerektiğini söylemektedir.

YAGNI: You Aren’t Gonna Need It (Buna İhtiyacın Olmayacak)

YAGNI aslında KISS’e oldukça benzemektedir.

YAGNI, ihtiyacınız olmayacak unsurları, bileşenleri sisteme dahil etmemenizi öğütleyen bir prensiptir.