Değişken Nedir? Değişken Tanımlama Kuralları, Değişken İsimlendirme Kuralları – Notasyon

Değişkenler, programlama esnasında kısa süreli hafızada bilgi depolama yapar. Program çalıştığı sürece etkin olarak bilginin depolandığı kutular olarak nitelendirilebilir. Her programlama dilinde vardır.  Programlama esnasında kullanılan veri yapılarının organizasyonu, işlenmesi ve yönetimi için gereklidir. O nedenle doğru ve etkin adlandırılması, düzenlenmesi gerekmektedir.

Burada aşağıda yer verilen kuralların hemen hemen hepsi bütün programlama dillerinde geçerlidir. O nedenle bu kurallara dikkat ederek değişken tanımlama hem sizi programlama dilinden bağımsız becerilerinizi geliştirir hem de daha doğru ve güvenli değişken tanımlama yapmış olursunuz.

Değişkene Değer Atamak

Bir değişken atamak için operatörü kullanılır. Değişkenin adı solda ve değişkende saklamak istediğiniz değer sağda olur.

Evrensel Değişken Tanımlama Kuralları

Aşağıdaki kurallar genel olarak hemen hemen bütün dillerde geçerlidir.

 • Değişken isimlendirmesi yapılırken ASCII standardındaki alfanumeric karakterler ve _ sembolü kullanılabilir. (A-Z, a-z ve 0-9).
 • Değişken isimleri sayısal ifadelerle başlayamaz.
 • Ön tanımlı kelimeler kullanılamaz. Diğer bir ifadeyle, programlama dillerine ait kelimeler değişken olarak kullanılamaz.
  Örnek: for kelimesi bir çok dilde döngü için kullanıldığı için kullanılamaz.
 • Özel karakter olarak sadece _ karakteri kullanılabilir. Onun dışındaki hiçbir özel karakter değişken tanımlanırken kullanılamaz.
 • Boşluk karakteri değişkenler adlandırılırken kesinlikle kullanılamaz.
 • Değişken isimlerinde sayısal karakterler kullanılabilir ancak ilk harf sayısal karakter olamaz.
 • Türkçe harfler kullanılmaması önerilmektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkçe diline özgü karakterler kullanılmaz -> ıİçÇöÖşŞüÜğĞ
  Kullanılırsa da program çalışmaya bazı programlama dillerinde devam edebilir. Fakat derlerken hatalara sebep olabilir.
 • Değişken isimleri tekildir.
 • Büyük küçük harfe duyarlıdır.
 • Değişken isimleri anlamlı olarak tanımlanmalıdır. Rastgele bir karakter içermemeli, sadece harflerden meydana gelmemelidir. Neyi temsil ettiği, neye denk geldiği tahmin edilebilir olmalıdır.
 • Değişken isimlerini belirlerken kısaltma kullanılması pek tavsiye edilmez. Eğer kullanılması gerekiyorsa, değişkenin tanımı ve içeriği yorum olarak eklenmelidir.

Değişken İsimlendirme Standartları

Yazılan kodun okunabilirliği artırmak için değişken tanımlama esnasında belirli bir standarda uyulması iyi olacaktır. Bu standartlar hem kodun okunabilirliğini artırır hem de geliştirmeyi hızlandırır. Sürdürebilirliği tetikler.

Pascal Standardı

Değişken içindeki kelimelerin baş harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde düzenlenir.

ÖRNEK:

int OgrenciNumarasi = 52;

Camel Standardı

Değişkenler içindeki kelimelerin ilk kelimesi küçük harfle başlar sonraki kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde devam eder.

ÖRNEK:

string adSoyad = “Samet Gönez”;

Hungarion Standardı

Yapı olarak Pascal gibidir. Sadece değişken isminin önüne tipini belirten ön ek eklenir.

ÖRNEK:

bool için => bool bIsActive = true;

Underscore Standardı

Yapı olarak Pascal’a benzer. Pascaldan farklı olarak kelimelerin arasında _ karakteri koyulur.

ÖRNEK: 

string Yazilim_Uzmani = “Samet Gönez”;

Upperscore Standardı

Tüm harfler büyük harfle yazılır ve kelimeler arasında _ karakteri kullanılır. Genellikle sabit olan değerler için kullanılır.

ÖRNEK:

double PI_SAYISI = 3.14;

Snake Standardı

Bütün harfler küçük harftir. Kelimeler arasında _ karakteri kullanır.

ÖRNEK: 

number_of_donuts = 34

Kebab Standardı

Snake çok benzerdir. Yine bütün harfler küçük harftir. Kelimeler arasında – karakteri kullanılır. Yaygın olarak URL tanımlamada kullanılır.

ÖRNEK: 

number-of-donuts = 34