Covid19 Salgını Döneminde Programlama Eğitimindeki Paradigma Değişimleri ve Akademik Başarıya Etkisi

geleneksel ve köklü bilimsel etkinliklerinden biri haline gelen uluslararası ICONTE Kongresi; Çözüm Eğitim Kurumları, Çözüm Eğitim ve Yayıncılık, IJONTE, WJEIS ve JRET adlı dergilerin destegiyle düzenlenmektedir. Kongrenin temel konusu eğitimde yeni yönelimler ve yansımalarıdır.

Kongre kapsamında, eğitimin bütün alanlarında mevcut durum, yeni gelişmeler ile karşılaşılan sorunlar ve çözümlere odaklanılmaktadır.

2021 yılı içerisinde düzenlenen kongre, Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.


ÖZET

Programlama eğitimi hem teorik hem de uygulama süreçlerini bir arada barındırmaktadır. O nedenle, geleneksek öğretim yöntemleri ışığında, yoğun pratik çalışma ve tekrar gereksinimi duymaktadır. Pandemi koşulları eğitim öğretim faaliyetlerini tekrar düzenlenmesine sebep olurken bu tip özel eğitimler için de yeni arayışları tetiklemiştir. Özellikle, beklenmedik bir anda olağanüstü gelişen bu durum, öğretim faaliyetlerinin bir anda yeni düzen ve forma adapte olmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışma kapsamında temel ve başlangıç düzeyindeki programlama eğitimi özelinde yaygın kullanılan araçların etkisi ve niteliği analiz edilmiştir. Bu araçların ve uygulamaların öğretim faaliyetlerine ve akademik performansa etkisi ölçümlenmiştir. Benzer niteliklerde katılımcılardan oluşan iki grup üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gruplardan biri geleneksel yöntemler ışığında yüz yüze örgün eğitim içerisinde programlama eğitimi alırken diğer grup uzaktan eğitim sürecinde, yeni nesil araçlarla programlama eğitimi sürecini tamamlamıştır. Uygun istatistiksel analizlerle, iki grup arasındaki tutum ve başarı açısından ortaya çıkan farklılıklar ve ilişkiler yorumlanmıştır.

YAZARLAR

Kemal ŞAHİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye


Bu bildiri 22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen 12th International Congress on New Trends in Education sözlü olarak sunulmuş ve basılmıştır.