Çevrimici Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri Dersi

spss_logoBilimsel araştırma yürütme esnasında belirlenen konuya yönelik öngörülen varsayımların sınanması, değerlendirilmesi için veri toplama ve analiz yöntemleri önem arz etmektedir. Ayrıca, araştırmanın sağlıklı ve doğru şartlar altında gerçekleşmesi için yapılan analiz ve değerlendirme süreçlerinin bilimsel yöntemler nezdinde yapılması gerekmektedir.

Bu ders kapsamında yürütülecek uygulamalar, çıkarımsal istatistikliğe yönelik pratik ve teorik çalışmalar çevrelemektedir.

4 hafta sürecek dersin ilk bölümü temel kavramları içermektedir. Bilimsel araştırma için konu belirleme, hipotezlerin tanımlanması, bağımlı/bağımsız değişkenlerinin ölçümü için uygun geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracının seçilmesi ve uygulanması aşamalarını kapsamaktadır. İkinci bölümü sise pratik çalışmalara dayalı SPSS tabanlı veri analizleri işlemlerini kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

Bu dönemlik sadece MSGSÜ Sosyal Bilimler öğrencilerine için açılmıştır.

Nasıl Katılabilirim?

Öncelikle Edmodo üzerindeki ilgili gruba dahil olmanız gerekmektedir. Çevrimiçi dersler zoom.us aracı ile her hafta canlı olarak gerçekleşmektedir.

Ders Takvimi

1.HAFTA – 12 Nisan Ç.amba 21:00 – 22:00
2.HAFTA – 19 Nisan Ç.amba 21:00 – 22:00
3.HAFTA – 26 Nisan Ç.amba 21:00 – 22:00
4.HAFTA – 10 Mayıs Ç.amba 21:00 – 22:00

Ders Programı

1.Hafta

 • Bilimsel Araştırma için Yol Haritası
 • Araştırma Nedir? Araştırma Basamakları Nelerdir?
 • Araştırma ve Proje Arasındaki Farklar
 • Araştırma Konusu Nasıl Seçilir? Araştırma Konusu Belirleme Teknikleri
 • Araştırma Konusu için Ön Hazırlık ve Alanyazı Taraması
 • Hipotez Tanımı ve Yazım Teknikleri
 • Bağımlı / Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi
 • Çıkarımsal İstatistik
 • Evren ve Örneklem Tanımı ve Kapsamı Belirleme
 • Veri Toplama Araçları
 • Pratik Uygulama : Araştırma Konusu Seçimi ve Hipotezlerinin Belirlenmesi

2.Hafta

 • SPSS Programı Temel Kullanım Alanları ve Özellikleri
 • SPSS Programı Veri Editörünün Kullanımı
 • SPSS Programına Veri Girişi
 • SPSS Programında Değişken Tanımlama ve Özelliklerinin Belirlenmesi

3.Hafta

 • SPSS Programında Veri Analiz Yöntemleri
 • t-Test Analizi
 • Varyans Analizi
 • Kovaryans Analizi (Ancova)

4.Hafta

 • Grafiklendirme ve Tablolandırma
 • Grafiklerin ve Tabloların Özelleştirilmesi ve Kullanılması
 • Bulguların Yorumlanması
 • Gelecek Çalışmalar için Önerilerin Hazırlanması
 • Araştırma Sonuçlarının Bilimsel Formasyonda Düzenlenmesi