TypeScript Eğitimi

TypeScript’de (Rest Parameters)

Bir fonksiyonun alması gereken parametre sayısı bilinmiyorsa veya değişebiliyorsa dinlenme parametreleri (Rest Parameters) kullanılabilir. 3 nokta “…” ile ifade edilir. Rest parametresi olarak bir veya birden fazla dizi olarak tanımlanabilir. Yani rest parametreleri ile bir dizi yaratılabilir. Rest parametre kullanım örneği; function Greet(greeting: string, …names: string[]) { return greeting + ” ” + names.join(“, “) 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Aşırı Fonksiyon Yüklemesi (Function Overloading)

Tek uygulama içerisinde aynı isimde birden fazla fonksiyon tanımlanabilir. Sadece aynı sayıda ve farklı tip parametre içermelidir.  Örnek kullanım; function add(a:string, b:string):string; function add(a:number, b:number): number; function add(a: any, b:any): any { return a + b; } add(“Hello “, “Steve”); // geri dönen değer: “Hello Steve” add(10, 20); // geri dönen değer: 30 Özelleştirilmiş Aşırı 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Pratik Fonksiyon Tanımlama (Arrow Function)

Pratik ve hızlı fonksiyon tanımlamak için Arrow Function yapısı kullanılabilir. Anonim fonksiyonlar için kullanılan bir yöntemdir. let sum = (x: number, y: number): number => { return x + y; } sum(10, 20); // 30 değerini geri döndürür. Parametresiz Arrow Function kullanım örneği let Print = () => console.log(“Merhaba TypeScript”); Print(); //Ekran çıktısı: Merhaba TypeScript 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Fonksiyonlarda Parametre Kullanımı

Fonksiyonlarda iki farklı şekilde parametre kullanılabilir. 1. Varsayılan Fonksiyonlar (Default Parameters) Fonksiyonu kullanırken kullanımı zorunlu olan parametrelerdir. function Greet(name: string, greeting: string = “Hello”) : string { return greeting + ‘ ‘ + name + ‘!’; } Greet(‘Steve’);//OK, returns “Hello Steve!” Greet(‘Steve’, ‘Hi’); // OK, returns “Hi Steve!”. Greet(‘Bill’); //OK, returns “Hello Bill!” 2. Opsiyonel 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Fonksiyonlar ve Fonksiyon Kullanımı

İki tip fonksiyon kullanım metodu vardır. 1. Adlandırılmış Fonksiyonlar (Named Function) Bir isim verilerek oluşturulan fonksiyonlardır. function display() { console.log(“Merhaba TypeScript!”); } display(); //Output: Merhaba TypeScript 2. Anonim Fonksiyonlar (Anonymous Function) Bir değişken aracılığıyla oluşturulan fonksiyonlardır. Atandığı değişken tarafından saklanır.  let greeting = function() { console.log(“Merhaba TypeScript!”); }; greeting(); //Output: Merhaba TypeScript! Fonksiyon Kullanım Özellikleri 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Koşul İfadeleri

İki ana tip koşul ifadesi vardır. 1. IF Koşul İfadesi Barındırdığı karşılaştırma ifadesi ile doğru/yanlış değeri döndürüp ilgili değerin bloğunu çalıştırır. Temel IF Koşul İfadesi Kullanım Örneği, let x: number = 10, y = 20; if (x < y) { console.log(‘x is less than y’); } if/else Kullanım Örneği  Koşul ifadesinden dönebilecek iki değerden biri 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Döngüler

İki ana tip döngü vardır. 1. For Döngüsü Sonu ve ne kadar çalışacağı başlangıçta belirli olan döngüler için kullanılır. Kaç kere çalışacağı başlangıçta tanımlanır, nettir, belirlidir. Üç farklı şekilde kullanılabilir. Temel For Döngüsü Kullanım Örneği, for (let i = 0; i < 3; i++) { console.log (“Çalışan satırın numarası: ” + i); } For…of olarak 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript Değişken Kullanımı

Değişken kullanımı JavaScript ile benzerlik gösterir. var, let ve const ifadeleri ile değişken tanımlanabilir. var ile değişken tanımlama JavaScript’de olduğu gibi var ile değişken tanımlanabilir. let ile değişken tanımlama var ile değişken tanımlamadaki problemleri gidermek için ES6 ile beraber duyurulan değişken tanımlama yöntemidir.  Sadece değişken tanımlamaya değil aynı zamanda değişkenin tipini de belirtmek için kullanılır. var 

Devamını okumak için tıklayınız….