An Investigation On The Attitudes Towards Adopting The Design By Coding Paradigm

ABSTRACT

The recent developments in the digital technologies have led to an increase in the parametric modelling efforts and the use of parametric patterns in design. In order to manage this new paradigm where the design is becoming more digital, the designer needs to utilize his/her analytical abilities in an effective manner as this is the only way for precise representation of concepts in the actual design itself.
The parametric design is a holistic process. A key element of this is the development of design through coding. In this context, the aim of the study was understanding the attitudes of architects and architecture students towards adoption of analytical/algorithmic methods and specifically the object oriented paradigm and design-by-coding. In the first stage a randomly selected group of volunteers were provided training in object oriented programming concepts and design-by-coding over 15 weeks (and a total of 45 hours). Later in this study two data collection tools were utilised to understand the attitudes of the participants towards design-by-coding. The first tool used was an attitude scale, while the second tool used was a web based questionnaire survey. The results indicate that the participants did not show a significant positive attitude towards design by coding. This result might have been caused by the difficulties faced during the study, as the participants were experiencing a design-by-coding exercise as the first time. In fact, it is also observed that algorithmic thinking and parametric design abilities of the designers can be enhanced by training on design-by-coding concepts.

Keywords: Design, Coding, Parametric Modelling, Architecture, Attitude

ÖZET

Araştırmanın amacı,  parametrik tasarım alanında yürütülen öğretim çalışmalarının, nesne tabanlı programlama ile desteklendiği takdirde, mimar adaylarının programlamaya karşı tutumlarını ölçmek ve değerlendirmektir.  Bunun için rastgele gönüllülük usulüyle katılan katılımcılara 15 hafta boyunca toplam 45 saatlik bir ders programı uygulanmıştır. Daha sonra ise hem nicel hem de nitel bir araştırma modeli uygulanmıştır. Bu modele yönelik 2 adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci veri toplama aracı programlamaya karşı Türkçe tutum ölçeği, diğer veri toplama araçları ise, web üzerinden yapılan katılımcıların görüş anketidir. Elde edilen bulgularda, katılımcıların ilk defa algoritma geliştiriyor ve kod yazarak tasarım geliştiriyor olmasından ötürü olumlu bir tutum sergilediği söylemek güçtür. Fakat programlamayı ve algoritma geliştirmeyi kendi mesleki gelişimlerini için önemli olduğunu vurgulamış ve konuyla alakalı çalışmalarını devam ettireceklerini görüş anketlerinde belirtmişlerdir.

Anahtar Kelime: Parametrik Tasarım, Mimarlık, Parametrik Tasarıma Yönelik Programlama, Parametrik Tasarım ve Modelleme

AUTHOR

Bülent Onur TURAN
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Kemal ŞAHİN
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Umit Isıkdag
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey


This article was published March 2017 Issue of AZ ITU Journal. Click here to read full paper. 

Bu makale AZ ITU dergisi Mart 2017 sayısında basılmıştır. Tam metne erişmek için tıklayınız.