3. Uluslararası GEOADVANCES Kongresi

Organizasyon komitesinde görev aldığım “GEOADVANCES 2016 – ISPRS WORKSHOP ON MULTI-DIMENSIONAL & MULTI-SCALE SPATIAL DATA MODELING” Kongresi 16-17 Ekim 2016 tarihlerinde MSGSU Sedad Hakkı Eldem Oditoryumunda düzenleniyor, coğrafi bilgi sistemleri  ve kent bilgi sistemleri konularında güncel gelişmelerin tartışılacağı Kongre ilişkin programa buradan ulaşabilirsiniz.

Kongre hakkında detaylı bilgiyi resmi web sayfasında bulabilirsiniz.

Kongre Konuları

  • Çok boyutlu, çok ölçekli mekansal veri modelleme
  • Geomatik ve konum bazlı uygulamalar
  • Coğrafi bilgi sistemleri
  • Mühendislik, mimarlık, şehir planlama ve diğer tüm alanlarda CBS uygulamaları
  • Uzaktan algılama uygulamaları
  • Fotogrametri
  • Sayısal kartografya uygulamaları
  • Akıllı kentler ve nesnelerin interneti

 

GeoAdvances 2016