3 Boyutlu Yazıcı Teknolojileri, Üretim Süreçleri ve Teknoloji Kullanımının Türkiye’deki Durumu

Sosyo-ekonomik, politik ve kültürel konularda sosyal bilimlerin artan önemi, olay ve olguların anlaşılıp yorumlanmasında ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda sosyal ve eğitim bilimi alanlarında araştırma yapan bilim insanlarını bir araya gelip, bilimsel bir tartışma platformu oluşturup, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin ve teorik ve pratikteki güncel çalışmaların paylaşılmasını sağlamak amacı ile organize Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (ISASOR 2018) organize edilmiştir.


ÖZET

Sanayi devriminden sonra üretim teknolojilerinde, en büyük kırılma noktalarından biri olarak gösterilen üç boyutlu yazıcı teknolojisi, her geçen gün düşen maliyetleri ve gereksinimleri ile artık her eve girecek hal almıştır. Bu büyük dönüşüm, tüm üretim süreçlerinde köklü değişimler yarattığı gibi aynı zamanda birçok disiplini de etkilemiştir. Bu önemli dönüm noktasında var olan teknolojilerin sınıflandırılması ve karşılaştırılması ise karmaşık görülen bu kavramın daha net anlaşılmasını ve karar verme noktasında rehberlik edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, sürece etki eden yan unsuların tespiti ve tanımlanması, sürecin sağlıklı ve düzgün işleyebilmesi için önem arz etmektedir.

Bu araştırma kapsamında hem 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan tüm teknolojiler hem de üretim süreçleri, ham maddeleri sınıflandırılmış ve karşılaştırılmıştır.  Ayrıca Türkiye’de oluşmaya başlayan ve ilgi gören 3 boyutlu yazıcı teknolojileri araştırılmıştır.

YAZARLAR

Kemal ŞAHİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
B. Onur TURAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Turkey


Bu bildiri 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’nda (ISASOR 2018) basılmıştır.