Angular’da Özel Tanımlı Direktif Kullanımı (Angular Custom Directives)

*ngFor, *ngIf, [ngSwitch], [ngClass], [ngStyle] gibi pek çok direktifi bünyesinde barındıran Angular (built-in directives), bizlerin de kendi direktiflerimizi hazırlamamıza olanak sunuyor. “Custom Directives” başlığı altında değerlendirdiği bu direktifi tanımlamak için öncelikle özel direktifinizi oluşturmanız gerekiyor. Bunun için yine Angular CLI’dan ilgili generate komutunu verebilirsiniz.

Direktif Oluşturma

Yine tüm generate parametrelerinde olan kısaltma kullanımını yapabilir uzunca “directive” yazmak yerine sadece “d” harfi yazabilirsiniz. Yine “–spec false” parametresini ekleyerek unit testing dosyasının oluşturulmasını engelleyebilirsiniz. Direktif oluşturduktan sonra Angular CLI otomatik olarak app module’ü güncelleyecektir.

 


Etiketlerdeki olayı (event) yakalayabilmek için @HostListener eklenmeli ve takip edilmek istenen dinlenen event belirtilmelidir. Aynı anda birden fazla event dinleyebilirsiniz.